null

Thị trường game di động toàn cầu dính cú shock lớn- thách thức 2023 chờ đón

Kể từ trò chơi Snake của Nokia vào cuối những năm 1990, trò chơi di động đã xuất hiện. Tuy nhiên, sự xuất hiện của App Store…