Kỳ Worldcup lập lỷ lục về số đội bỏ giải

Như mọi người cũng đã biết, từ năm 1939 đến năm 1945 Thế chiến 2 nổ ra. Nhưng từ những năm trước đó, cả thế giới đã…